Kirken eller kapellet?

Man kan velge mellom kirke og kapell. Når man er i kirken forplikter man seg til en religiøs seremoni. I kapellet står man fritt til å velge den seremoni man ønsker: Kirkelig – Livssynsåpen – Annen religion – Human-Etisk eller Privat seremoni.

 

Fellessanger

Det er lurt å finne fellessanger som er godt kjent og sangbare. Salmene i Norsk Salmebok og Sangboka er mye brukt. Vi i byrået har også en liste over forslag til felles-sang. Man synger gjerne tre ganger inne i kirken. I tillegg kommer en salme ute ved graven ved begravelse. Ofte brukes: «Så ta da mine hender». Man kan likevel også bruke andre salmer ved graven men da er det VELDIG viktig at den er» lett å synge».

 

Solistinnslag

Noen ønsker innslag med solister – solosang eller instrumentalt. Vi har flere sangsolister gjennom Byglands Begravelsesbyråer.

 Honorar: Fra kr. 2.000- til 5.000,-

Følgende solister kan benyttes:

 • Knut-Sigurd Bygland
 • Kirsti Pedersen Haugen
 • Tor Magne Braathen
 • Sissel Irene Sødal
 • Kjell Erik Jørgensen
 • Jens Olai Justvik
 • Eva Jonassen Tungesvik

Vi har også instrumentalister på trompet, fiolin, saxofon etc.

 

 

 

 

 

 

Bæring av kiste

Det må være seks stykker til å bære kisten fra kirken/kapellet og ut til graven, evnt. med vogn. Det er tyngst for de to som bærer bakerst (går sist ut av kirken). Både kvinner og menn kan være med å bære. De som bærer er også ofte de samme som senker kisten med tau, hvor det brukes.

 

Evnt. pålegging av kranser

Skal noen fra familien si noe under selve seremonien? Det er mulig å holde minnetalen selv, man kan lese et dikt eller si noen ord om avdøde. Sløyfer på blomstene kan også leses hvis ønskelig.

Takke for deltakelsen

Hvem skal takke for deltakelsen? Dette gjøre vanligvis av en i familen og er som oftest det siste som skjer i seremonien. Presten eller byrået kan også takke på vegne av familien.

 

Ved graven

Ved begravelse avsluttes seremonien ute ved graven. Dersom ikke annet er opplyst i dødsannonsen er det vanlig å kondolere. Dette er likevel valgfritt og avhengig av hvor godt du kjenner familien..

 

 

Etter seremonien –
dette må pårørende ordne selv:

Husk melding til:

 •  Bank
 •  Abonnementer
 •  Telefon
 •  Post
 •  El-verk
 •  Forsikringsselskap
 •  Fagforeninger
 •  Andre foreninger
 •  Avdødes digitale liv