Priser

 

 

Nøktern

Mest brukt

Påkostet

Samtale bygland-okbygland-okbygland-ok
Kistebygland-ok(Basis – Hvit)bygland-ok (Nordica)bygland-ok (Nordica)bygland-ok (Lilje)
Ilegging i kistebygland-okbygland-okbygland-okbygland-ok
Syningbygland-okbygland-okbygland-okbygland-ok
Kjøringbygland-ok+ 1738,- for kjøring v. kremasjonbygland-okbygland-okbygland-ok
Håndtering av dokumenterbygland-okbygland-okbygland-okbygland-ok
Administrative omkostningerbygland-okbygland-okbygland-okbygland-ok
Assistanse i begravelsen bygland-okbygland-okbygland-ok
Pynteutstyr bygland-okbygland-okbygland-ok
Programhefter  bygland-ok               (100 stk.)bygland-ok           (200 stk.)
Bilde av avdøde i ramme   bygland-ok
Minneperm   bygland-ok
                                                               SUM

8.100,-

Ved kremasjon: 9838,-

 16.400,- 19.900,- 27.400,-

 

En «vanlig» begravelse faller ofte inn under «mest brukt». 

Man kan likevel variere i forhold til antall sanghefter, ulike kister, antall annonser i aviser osv – og dermed få en annen sluttpris på fakturaen. Ved kjøring over 20 km forutsettes det at det søkes om stønad til båretransport fra NAV.

Annonser:  Annonser i aviser kommer i tillegg til prisene over. Disse varierer etter størrelse og avis.  Priseksempel:  Annonse Agderposten 75 mm:  1125,-

Solister:      Betaling for solister kommer også i tillegg. (Fra 2000,- til 3000,-)

Blomster: 

Priser på blomster varierer etter størrelse. Disse kommer i tillegg til prisen over.

3 røde roser:   Kr. 75,-

Kistedekorasjon. Pris fra 2.000,-         Mest brukt:   2900,- til 3000,-

Blomsterhjerte                                         Mest brukt:   2000,

Timepris er kr. 500,- inkl.mva.   Fakturering for kjøring utover 50 km kan komme i tillegg.

Av og til kan det være behov for en ekstra mann i seremonien eller deler av denne. Dette vil da også komme i tillegg. Timeprisen over ligger da til grunn.

 

Kister
Toten T4: 7305,-
Nordica: 6305,-
Lilje: 9367,-
Furu: 7305,-
Kyst-kista: 15 000,-
Basis: 3957,-